Xin mời các bạn ngắm nhìn những đám mây từ thung lũng Bakhan. Often,…

July 12, 2019