Trekking – đi bộ khám phá làng bản, thiên nhiên, văn hoá, con người…

July 24, 2019