Thương nhớ Ba Khan – 'thiên đường bị lãng quên' nằm ẩn mình giữa đất trời Mai Châu

October 11, 2019