Thanh xuân mau qua và không trở lại ! Làng Bakhan chúc Quý khách…

August 10, 2019