Thẳng quá đôi khi lại hay một mình mà cong quá thì lại mệt…

June 14, 2019