Tại Làng Bakhan, cũng giống như phần lớn các khách sạn, resort, giờ nhận…

August 13, 2019