Sau ngày nắng chẳng thể vắng cơn mưa. Mưa rừng Ba Khan thật tuyệt…

May 24, 2019