Sau cơn mưa tối qua cả #bakhanvillageressort như bừng tỉnh. Màu xanh hiện diện…

June 19, 2019