Sau cơn mưa luôn là những đám mây ảo diệu tại Làng Bakhan !…

July 21, 2019