Ở Bakhan có cảnh Ba hồ nhìn từ tầng 2 của nhà hàng trong…

June 20, 2019