Ngay lúc này tại làng Bakhan! Hoàng hôn bị che khuất trong giây lát…

August 23, 2019