“Mình đặt tên cho thằng cu là Bakhan em nhé?” #foreverhappiness #sweetheart #honeymoon Bakhan…

August 8, 2019