Làng Bakhan tuần này tấp nập quá. Thời tiết mưa bão không làm các…

July 4, 2019