Làng Bakhan trong ngày mưa của bão Wipha ! #Wipha #Storm #WiphaStorm Bakhan Village…

August 3, 2019