Làng Bakhan trong một ngày nắng đẹp ! Bakhan Village in a sunny day…

June 27, 2019