Làng Bakhan trong một ngày nắng đẹp ! Bakhan Village in a nice weather…

June 22, 2019