Làng Bakhan trong chiều mưa do ảnh hưởng của bão Mun ! Bakhan Village…

July 3, 2019