Làng Bakhan trong ánh sáng bình minh ! Sunrise in Bakhan Village ! #Ask…

July 13, 2019