Làng Bakhan hôm nay chìm trong sương mù sau những ngày nắng ! Love…

June 24, 2019