Khám phá bản Ngòi, xã Ngòi Hoa, Tân Lạc, Hòa Bình

October 4, 2019