Hoang sơ thung lũng nhỏ BaKhan. …

August 31, 2019