Hoàng hôn thật yên bình và dịu dàng trên Làng Bakhan ! Peaceful sunset…

June 26, 2019