Đêm nay trăng sáng, gió mát nhẹ nhàng. Suối vẫn reo, côn trùng hát…

July 17, 2019