Chiều ni trời lại ưu ái cho Làng Bakhan 1 chút mưa ….. Bakhan…

July 26, 2019