Chỉ 2,5 tiếng lái xe từ Hà Nội để tránh cái nóng như thiêu…

June 12, 2019