Cảm ơn Người mẫu ảnh Top Model 2019 Nguyen Cam Tu đã gửi tặng…

June 9, 2019