#BakhanVillageResort – Khan Hạ, Bakhan, Mai Châu, Hoà Bình, Việt Nam

June 18, 2019