Bakhan hôm nay hoà chung với thời tiết miền Bắc ! Nắng nhưng mà…

June 21, 2019