2h30’ lái xe từ Hà Nôi. Bakhan Village Resort. …

October 11, 2019